PROPERS ESDEVENIMENTS

  • Reunió Anual WaterProtect 

Lloc: Dronninglund castle, Dinamarca

Data: 20 - 22 Juny 2018

Més informació sobre WaterProtect:

Projecte finançat per la Unió Europea meitjançant el programa I+D Horitzó 2020 sota contracte

No. 727450.