ESDEVENIMENTS RECENTS


  • 2ª Reunió sobre els Plans de seguretat sanitària vinculats a la reutilització de l'ERA de Gavà- Viladecans

Dia i hora: 17/07/2019, 10.00 h

Lloc: ERA Gavà-Viladecans, Camí de la Pineda, 2, 08850 Gavà, Barcelona, Spain


Més informació sobre WaterProtect:

Projecte finançat per la Unió Europea meitjançant el programa I+D Horitzó 2020 sota contracte

No. 727450.