Buenas prácticas agrícolas

Bones Pràctiques Agrícoles


Per tal de reduir l'emissió de productes fitosanitaris al medi ambient s'està treballant en la promoció i implementació de les següents bones pràctiques agrícoles a la zona:

  1. El calibratge dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris per a una correcta aplicació dels mateixos
  2. La proposta de sistemes alternatius per controlar plagues (fauna i flora auxiliar) i per eliminar males herbes de forma mecànica
  3. La correcta gestió d'envasos de productes fitosanitaris obsolets (excedents)
  4. L'establiment de punts de càrrega d'aigua de bona qualitat
  5. Facilitar punts de buidatge d'equips d'aplicació de productes fitosanitaris


Tot i que la implementació d'alguns d'ells requereix una inversió rellevant i que per tant està supeditada a la disponibilitat de recursos econòmics, el correcte ús de productes fitosanitaris així com l'ús sistemes alternatius es ve fomentant entre els agricultors de la zona mitjançant l'organització de diverses jornades tècniques.