GISELL

GISELL 

Eina col.laborativa per millorar la qualitat de l'aigua

En desenvolupament....

Actualment s'està desenvolupant una eina col·laborativa en el marc del projecte WaterProtect que contribuirà a millorar la qualitat de l'aigua. Aquesta eina serà de LLIURE ACCÉS.

Aquesta eina s'està desenvolupant amb una arquitectura 100% web, amb codi obert (QGIS) i permetrà la integració d'informació alfanumèrica sobre la qualitat i quantitat dels recursos hídrics a la zona (dades químiques, informació dels punts d'aigua, dades històrics) i d'informació geogràfica (geolocalització, mapes temàtics). A més incorporarà models que contribuiran a la presa de decisions.

I a tu.... quines dades t'agradaria poder consultar en aquesta eina?

Envia'ns els teus suggeriments a info@protect-baixllobregat.com