GISELL

GISELL 

Eina col.laborativa per millorar la qualitat de l'aigua 

En el marc del projecte WaterProtect es va desenvolupar una eina que contribuirà a millorar la qualitat de l'aigua. Aquesta eina és de LLIURE ACCÉS i es pot trobar al següent enllaç.

https://gisel.cuadll.org/geoportal/public

Aquesta eina es va desenvolupar amb una arquitectura 100% web, amb codi obert (QGIS) i permet la integració d'informació alfanumèrica sobre la qualitat i quantitat dels recursos hídrics a la zona (dades químiques, informació dels punts d'aigua, dades històrics) i d'informació geogràfica (geolocalització, mapes temàtics). A més incorpora models que contribuiexen a la presa de decisions.

I a tu.... quines dades t'agradaria poder consultar en aquesta eina?

Envia'ns els teus suggeriments a info@protect-baixllobregat.com