Iniciatives per millorar la qualitat de l'aigua

Iniciatives per millorar la qualitat de l'aigua

Plan de Seguretat Sanitària (SSP) 

Dins el paquet de treball de governança de l'aigua, WaterProtect està implementant en l'EDAR de Gavà-Viladecans un sistema de control en continu per a l'assegurament del compliment dels paràmetres de qualitat requerits per a l'ús d'aigua regenerada en l'agricultura, basat en el concepte del Pla de Seguretat Sanitària (SSP) de la WHO.
El SSP és el protocol tècnic que discorre al Water Safety Planning per a aigua potable i que té com a objecte millorar la seguretat dels productes en funció de l'ús específic a què es destinaran utilitzant per a això mètodes d'avaluació i de gestió de riscos similars a els aplicats en altres camps.