Noticias & Eventos

  • Demostració de funcionament d'una eina per al desherbat mecànic en fruiters (FINGERS - K.U.L.T)
Si esteu interessats/des a venir, per qüestions d'organització de l'activitat, feu-nos-ho saber  (93 378 81 90 o islage@diba.cat).


Dia i hora: 9 Octubre de 2018, 16:00 h.

Lloc: Masía de Can Comas

  • Curs: "L'adaptació de l'agricultura al canvi climàtic i el paper clau dels ajuntaments"

Dia i hora: 6 Juny de 2018, 9.00-18.30 h.

Lloc: Masía de Can Comas

  • Jornada técnica per mostrar els resultats obtinguts en proves pilot realitzadas en el marc del projecte d'integració de recursos biològics en la producció hortícola

               Dia i hora: 22 Març de 2018, 17:15 h.

Lloc: Masía de Can Comas

  • Reunió dels grups d'interés (stakeholders) en relació al sector de l'aigua al Baix Llobregat   -
    Presentació del projecte WaterProtect alss stakeholders no involucrats  en el mateix i creació d'un fòrum de discussiò sobre la qualitat i la gestió de l'aigua al Baix Llobregat.
  • Dia i hora: 13 Març de 2018,  10:00 h.

    Lloc: Masía de Can Comas

  • Jornada sobre l'optimizació de les aplicacions de productes sanitaris -

Dia i hora: 9 Gener de 2018, 16:00 h.

Lloc: Masía de Can Comas