Qui és qui

Miren López de Alda

IDAEA-CSIC

Funció en WaterProtect: IP del projecte. líder del WP3 (participatory monitoring) en el projecte i responsable dels WPS 8 (communication and dissemination) i 6 & 7 (upscaling and policy support) a la zona d'acció. Participant en WP2.


Antoni Ginebreda Martí

IDAEA-CSIC

Funció en WaterProtect: líder suplent de la zona d'acció. Responsable de WP6 i WP7 (upscaling and policy support) a la zona d'acció.


Damià Barceló

IDAEA-CSIC

Funció en WaterProtect: líder de WP8 (communication and dissemination) a la zona d'acció.


Cristina Postigo

IDAEA CSIC

Funció en WaterProtect: Gestió del projecte y de les activitats de comunicació a la zona d'acció. Participant en WP2, WP3, WP6,  i WP7.


Maria Vittoria Barbieri

IDAEA-CSIC

Funció en WaterProtect: Assisténcia en la gestió del projecte i en les activitats de comunicació . Participant en WP2, WP3, WP6, i WP7.


Esther López García

IDAEA-CSIC

Funció en WaterProtect: Assisténcia en la gestió del projecte i en les activitats de comunicació . Participant en WP2, WP3, WP6, i WP7.

Enric Queralt

CUADLL

Funció en WaterProtect: Líder de la zona d'acció i responsable del WP5 (collaborative tool). Participant en WP2 i WP3.


Vinyet Solà

CUADLL

Funció en WaterProtect: Responsable del WP5 (collaborative tool), i participant en WP2 i WP3.

Gemma Francés Tudel

CPBALL

Funció en WaterProtect: Responsable del WP2 (water governance) i WP4 (best management practices), i participant en WP3.


Elena Isla

CPABLL

Funció en WaterProtect: Responsable del WP2 (water governance) i WP4 (best management practices), i participant en WP3.

Ana Casanovas

CPABLL

Funció en WaterProtect: Responsable del WP2 (water governance) i WP4 (best management practices), i participant en WP3.


Jordi Martín Alonso

AB

Funció en WaterProtect: Responsable del WP3 (participatory monitoring) i participant en WP2 i WP5.


Miquel Paraira Faus

AB

 Funció en WaterProtect: Participant en WP2, WP3 i WP5. 
Mª Rosa Boleda

AB

Funció en WaterProtect: Participant en WP2, WP3 i WP5.
Agustina de la Cal

AB

Funció en WaterProtect: Participant en WP2, WP3 i WP5.


Doctora en Farmàcia (Universitat de Santiago de Compostel·la), investigadora post-doctoral al National Institute of Standards and Technology (NIST) a Maryland (USA) i des de 1998 investigadora científica a l'IDAEA-CSIC. Les seves principals línies d'investigació s'emmarquen dins de l'àrea de Química Analítica Mediambiental i tenen a veure, sobretot, amb l'anàlisi i avaluació de la presència, destinació i impacte dels contaminants orgànics prioritaris i emergents en el medi ambient i eventualment en l'home . Ha participat en 38 projectes d'investigació. Ha publicat 169 articles científics (índex H 59) i 30 capítols de llibre, i compta amb més de 250 contribucions a conferències nacionals i internacionals.Professor d'Investigació del IDAEA-CSIC. Durant més de 17 anys la seva carrera professional es va desenvolupar a la gestió pública d'aspectes relacionats amb la qualitat de l'aigua. Actualment, la seva recerca se centra en protegir li qualitat de l'aigua al llarg de tot el seu cicle, atenent les relacions entre química i ecologia, ecotoxicologia, tractament d'aigua residual i avaluació de riscos. Ha participat en 22 projectes d'investigació. Ha publicat 87 articles científics (índex H 29), 27 capítols de llibre, 9 patents i té editats 4 llibres.Professor d'Investigació del IDAEA-CSIC i director de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA). La seva trajectòria investigadora s'ha desenvolupat al voltant de la qualitat de l'aigua, particularment en el desenvolupament de mètodes analítics per avaluar la presència de contaminants orgànics emergents en aigua natural i residual. Ha participat en 50 projectes d'investigació i supervisat 50 tesis doctorals. Ha publicat més de 900 articles científics (índex H 91) i 178 capítols de llibre. Editor de 26 llibres. Guardonat amb el premi Rei Jaume I en la categoria de Protecció del Medi Ambient a 2007.
Doctora en Ciències (Universitat de Barcelona), investigadora Marie Curie a la US. Environmental Protection Agency (Triangle Research Park, NC, USA) i investigadora post-doctoral a l'IDAEA-CSIC des 2014. La seva activitat científica s'ha centrat en adaptar els tractaments d'aigua per controlar i reduir la presència de contaminants orgànics emergents i la formació de subproductes de desinfecció (DBPs) en aigua, amb l'objectiu últim de generar aigua de bona qualitat, i amb això salvaguardar la salut pública. Ha participat en 10 projectes d'investigació. Ha publicat 38 articles científics, i 18 capítols de llibre, i compta amb 70 contribucions a congressos nacionals i internacionals.


Graduada en Biologia per la Universitat de Tuscia (Itàlia), màster en Biologia Evolutiva, Ecologia i Antropologia Aplicada per la Universitat de Roma Tor Vergata (Itàlia), i estudiant de doctorat a l'IDAEA-CIC des 2017. Guardonada amb una beca del Programa ERASMUS + per participar en el projecte UNIPHARMA-graduats per a la Universitat de Barcelona el 2017. l'estudi de la contaminació mediambiental ha motivat tota la seva activitat laboral com educativa. Els seus estudis de doctorat se centren en l'estudi de la presència de plaguicides en les aigües de drenatge de camps agrícoles i en l'avaluació diferents propostes per a la seva eliminació.Graduada en Química per la Universitat de Valencia, màster en Química Analítica, i estudiant de doctorat a l'IDAEA-CIC des 2017. Els seus estudis de doctorat se centren en l'estudi de la presència i el destí de contaminants orgànics en l'aigüa.

Geòleg (Universitat de Barcelona), Màster en Geologia de l'Aigua (Universitat Politècnica de Barcelona) i Màster en Direcció General (PDG-EADA). Compta amb més de 16 anys d'experencia laboral en el sector de l'aigua. Des del 2002 és el Director Tècnic de CUADLL. També treballa com a consultor assessorant a altres Associacions d'Usuaris de l'Aigua. És cofundador de CEO Bluephage, una spin-off de la Universitat de Barcelona, ​​la missió és usar bacteriòfags com a indicadors de la presència de virus per millorar la qualitat microbiològica de l'aigua i contribuir a la seguretat de l'aigua, dels aliments i dels biosòlids .Graduada en Geologia (Universitat Autònoma de Barcelona), Màster en Hidrogeologia (Universitat Politècnica de Catalunya) i experta en recerca i recuperació de sòls i aigua subterrània contaminada (Universitat de Barcelona). La seva experiència laboral s'ha desenvolupat al voltant de la química de l'aigua, la planificació i la gestió, assajos de recàrrega artificial, i treball de camp relacionat amb xarxes de control, treball que ve desenvolupant en CUADLL des de fa més de 12 anys.Economista (Universitat de Barcelona). Experta en polítiques de desenvolupament local i rural, agricultura, turismo.


Enginyer Agrícola (Universitat Politècnica de Catalunya). Compta amb més de 15 anys d'experiència laboral en gestió en el sector agrari. Té una llarga experiència laboral en gestió de projectes, i un ampli coneixement sobre la xarxa de reg i de drenatge del Parc Agrari del Baix Llobregat i aspectes relacionats amb la monitorització de la qualitat de l'aigua utilitzada per a reg en aquesta zona.


Graduada en Ciències Ambientals (Universitat Autònoma de Barcelona), compta amb més de 16 anys d'experiència laboral en gestió en el sector agrari. Especialitzada en la gestió de projectes d'enginyeria agrícola, manteminiemto d'infraestructura agrícola (carreteres i canals de reg) i monitorització de la qualitat de l'aigua.
Màster en Química (Universitat de Barcelona). Es va unir a Aigües de Barcelona el 1988, on va treballar en la gestió de la Unitat de Control de Recursos Hídrics des de 1991 a 1999. Després va passar a gestionar el Laboratori de la planta potabilitzadora de Sant Joand Despí fins a 2007. Des de llavors, és responsable de la Gestió de la Qualitat de l'Aigua a Aigües de Barcelona. Ha paticipado en diversos projectes nacionals i internacionals i participa en comitès d'avaluació de la part tècnica de propostes de projectes europeus. Graduat en Farmàcia (Universitat de Barclona) i Màster en Administració d'Empreses (ESADE). Especialista en Qualitat de l'aigua i gestió de laboratoris. Treballa a Aigües de Barcelona des de 1994, on ha ocupat diferents llocs de responsablitat. Actualment és Director de Qualitat de l'Aigua i director tècnic del Laboratori d'Aigües de Barcelona. També és responsable de Seguretat Sanitària de la companyia, la primera en obtenir la ISO 22000 en seguretat alimentària a Espanya. Membre de l'Associació Espanyola d'Abastament d'Aigua i Sanejament (AEAS), representant espanyol en EUREAU (Comitè d'aigua potable) i membre de l'Associació Internacional de l'Aigua (IWA). Autor de diverses publicació i contribucions a conferències nacionals i internacionals.Doctora en Ciències (Universitat de Barcelona) i llicenciada en Ciències Químiques, especialitat Química Orgànica (Universitat Autònoma de Barcelona). Responsable de l'Àrea de Química Orgànica a la Direcció de Qualitat de l'Aigua d'Aigües de Barcelona des de 2010, companyia en la qual porta treballant des de 1990. Compta amb un ampli coneixement en tractaments d'aigua potable i residual, i especialment en l'anàlisi i el comportament de contaminants orgànics. Autora de més de 29 publicacions en revistes científiques internacionals, i nombroses contribucions a conferències nacionals i internacionals. Ha participat en diversos projectes d'investigació nacionals i internacionals.
Doctora en Ciències per la Universitat de Barcelona. Porta treballant per a Aigües de Barcelona des de 2010. Autora de nombroses publicacions i contribucions a conferències nacionals internacionals. Ha participat en diversos projectes nacionals i internacionals.