Sobre WaterProtect

Sobre WaterProtect

WaterProtect es desenvolupa dins el programa de recerca i innovació de la Unió Europea Horizonte2020,  en el marc del repte social "Seguretat alimentària i agricultura sostenible i silvicultura, investigació marina i marítima i d'aigües continentals i bioeconomia", per tal de millorar l'agricultura i el subministrament d'aigua potable.

Projecte finançat per la Unió Europea meitjançant el programa I+D Horitzó 2020 sota contracte No. 727450.

L'aigua potable d'alta qualitat, segura i suficient és essencial per a la vida: la utilitzem per beure, per preparar aliments i per netejar. L'agricultura és la principal font de contaminació per pesticides i nitrats en aigües continentals europees.

L'objectiu primordial d'WaterProtect és contribuir a l'adopción efectiva i la realització de pràcticas de gestió i mesures de mitigació per protegir els recursos d'aigua potable. Per tant, WaterProtect crearà un marc participatiu integrador de múltiples actors que inclourà instruments innovadors que permetin als actors monitoritzar, finançar i implementar efectivament pràctiques de gestió i mesures per a la protecció dels recursos d'aigua. WaterProtect proposa set casos d'estudi que involucren múltiples actors en la implementació de bonas pràctiques (gestió de la terra, agricultura, administració de productes, prevenció de contaminació de fonts puntuals) per garantir el subministrament d'aigua potable segura. El projecte WaterProtect se centra en set zones d'acció (action labs) a diferents estats membres de la UE: Bèlgica, Dinamarca, Irlanda, Itàlia, Polònia, Romania, i Espanya.

La zona d'acció a Espanya és la conca baixa del ríu LLobregat (El Baix Llobregat).